Tuesday, May 12, 2009

Chikka: Tunay na Lalakwe


Ang tunay na lalakwe ay ma-chikka.

No comments:

Post a Comment