Thursday, April 30, 2009

Addendum ng mga Tunay na Lalakwe

Ang tunay na lalakwe ay mahilig sa flowers.

No comments:

Post a Comment